Distances līgums
Līgums tiek noslēgts vienojoties ar SIA ‘AA Toys’, reģistrācijas nr.40203194016, juridiskā adrese Malkas iela 9, Rīga LV-1063, Latvijā, turpmāk tekstā – aatoys.lv un pircēju kurš veic pirkumu interneta veikalā aatoys.lv.
1. Kopējie pirkuma nosacījumi
1.1. aatoys.lv apņemās pārdot un piegādāt preci atbilstoši pircēja veiktajam pasūtījumam. Attālinātais līgums ir attiecināms uz visiem pasūtījumiem, kuri ir veikti ar interneta veikala aatoys.lv starpniecību.
1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad pasūtītājs ir saņēmis apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu uz norādīto klienta e-pastu.
1.3. Veicot pasūtījumu interneta veikala aatoys.lv klients apstiprina, ka ir iepazinies ar līguma nosacījumiem un piekrīt tiem.
1.4. Visas cenas interneta veikala mājas lapā ir norādītas ar PVN vērtību 21% apmērā.
1.5. Preces piegādes izmaksas cenā nav iekļautas.
1.6. aatoys.lv mājas lapā ir pieejams preces pilns apraksts ar attēliem, preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās.
1.7. Visa veikala prece ir menedžera rūpīgi pārbaudīta uz brāķu esamību un bojājumiem.
1.8. Apstiprinot pasūtījumu pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt attālinātā līguma nosacījumiem.
2. Pasūtījuma veikšanas, piegādes un apmaksas nosacījumi
2.1. Pasūtītājs veic pasūtījumu ar interneta veikala mājas lapas starpniecību, norādot preces nosaukumu, daudzumu, un piegādes nosacījumus.
2.2. aatoys.lv sagatavo un nosūta rēķinu pasūtītājam uz norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgas bez paraksta.
2.3. Preces piegāde cenā nav iekļauta un tiek norādīta rēķinā atbilstoši norādītajam cenrādim aatoys.lv mājas lapā.
2.4. Piegāde tiek veikta 5 (piecu) dienu laikā no brīža kad tiek apstiprināts pasūtījums un piegāde tiek saskaņota ar pasūtītāju.
2.5. Apmaksu par preci ir nepieciešams veikt preces iegādes laikā.
2.6. Visa prece, kura tiek piedāvāta aatoys.lv interneta veikalā ir jauna (nav lietota) un tiek piegādāta ar oriģinālām preču zīmēm.

3. Preces atgriešanas kārtība
3.1. Preces atgriezšana notiek atbilstoši LR likumdošanai (Patērētāju tiesību aizsardzību). Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt līgumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt preci, iesniedzot iesniegumu par preces atgriešanu. Preces atgriešanas veidlapas paraugu veikals aatoys.lv. izsūta klientam pēc pieprasījuma us pasūtītāja e-pasta adresi.
3.2. Pasūtītāja pienākums ir atgriezt preci 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma iesniegšanas.
3.3. Visus izdevumus saistītus ar pereces atgriezšanu sedz pircējs atbilstoši (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantam)
3.4. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12 pantam, preces pasūtītājs ir atbildīgs par preces uzglabāšanas nosacījumiem laika periodā no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz preces nodošanai atpakaļ pārdevējam.
3.5. Pircējam ir tiesības atgriezt preci tikai ar pirkuma čeku vai citu maksājumu apstiprinošu dokumentu.
3.6. Preci var atgriezt pa pastu uz interneta veikala aatoys.lv jūridisko adresi, Malkas iela 9, Rīga, LV-1063, Latvija.
3.7. Atgriešanai neatbilst preces ar lietošanas pazīmem.
3.8. Atgriezt preci nav iespējams ja prece nav lietota atbilstoši norādījumiem, ja precei ir bojājumi, kurus ir nodarījis pats pircējs (ja precei ir bojāts aromāts ar cigarešu dūmiem vai smaržām, kosmētikas traipiem un pārtiku).
3.9. Naudas atgriešana pircējam notiek 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
3.10. Preci var samainīt, saskaņojot ar veikala menedžeri.
3.11. Nav iespējams samainīt preci atbilstoši (3.5., 3.7., 3.8.) līguma punktiem.

4. Personas datu izmantošas konfidencialitātes politika
4.1. Veicot pasūtījumu un aizpildot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju klients apliecina, ka piekrīt informācijas izmantošanai pasūtījuma noformēšanas, piegādāšanas vajadzībām atbilstoši LR likumdošanai. Uzrādot informāciju veicot pasūtījumu klients apliecina, ka piekrīt, ka uz klienta e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par pasūtījuma apstrādi.
4.2. aatoys.lv nekad nenodos informāciju par pircēju trešai personai, bez klienta rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tiek fiksēts LR likumdošanas pārkāpums.
4.3 Pasūtījuma veikšanai aatoys.lv neizpauž informāciju trešai personai, izņemot gadījumus, kad informācija ir nepieciešama preces piegādei un tiek nodota trešai personai pasūtījuma piegādei – Latvijas Pasts, Omniva, kā arī grāmatvedības atskaites sagatavošanai.